ผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านและที่อยู่อาศัย

     “เซโกะ” ผลิตภัณฑ์ดูดซับความชื้นในรูปแบบเจล นวัตกรรมจากประเทศฝรั่งเศส ได้รับการออกแบบมาเพื่อดูดซับความชื้นส่วนเกินในอากาศ ควบคุมความชื้นภายในอาคารบ้านเรือนและสำนักงาน หรือแม้แต่ภายในรถยนต์
     ผลิตจากสารประกอบธรรมชาติภายใต้คุณภาพมาตรฐานของยุโรป ปราศจากสารพิษเจือปน ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังจากการใช้งานสามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้

SEKO at HOME

SEKO at HOME 75

     ขนาด 25กรัม สามารถดูดซับไอน้ำได้ถึง 75 มิลลิลิตร

เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น รองเท้า ตู้ลิ้นชัก ตู้เก็บเอกสาร ตู้นิรภัย กระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬา เช่น ถุงกอล์ฟ กระเป๋าเก็บกล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น กล้องไมโครสโคป กล้องจุลทรรศน์ กล่องเก็บสิ่งของที่ไวต่อความชื้น สามารถดูดไอน้ำได้ 75 มิลลิลิตร และจะดูดได้ปริมาณมากขึ้นที่อุณหภูมิและความชื้นสูงขึ้น


SEKO at HOME 600

     
ขนาด 300 กรัม สามารถดูดซับไอน้ำได้ถึง 600 มิลลิลิตร

เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ตู้เสื้อผ้า ตู้หนังสือ รถยนต์ สามารถดูดไอน้ำได้ 600 มิลลิลิตร และจะดูดได้ปริมาณมากขึ้นที่อุณหภูมิและความชื้นสูงขึ้น

การนำไปใช้งาน
SEKO CLEAN AIR

     เซโกะ คลีนแอร์ ดักจับความชื้นส่วนเกินในอากาศ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นอับชื้น และยังช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความชื้น หลังใช้งานเสร็จสามารถเททิ้งตามท่อระบายน้ำได้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง

หลักการทำงาน
     เนื่องจาก “เซโกะ” ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ดังนั้นเมื่อระดับความชื้นสัมพัทธ์ลดลงต่ำลง “เซโกะ” จะทำงานช้าลงและจะเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อระดับความชื้นสูงขึ้น
     ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90% เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดทั้งที่ไม่สามารถมองเห็น และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า “เซโกะ” ทำหน้าที่ดูดซับความชื้นส่วนเกิน จึงเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ทำให้กลิ่นอับชื้นที่เกิดจากการหายใจของเชื้อราค่อยๆจางลง หากใช้ในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมปัญหากลิ่นอับชื้นและคราบเชื้อราจะไม่กลับมาใหม่

SEKO CLEAN AIR - Small

      ขนาดเล็ก สำหรับห้องขนาด 20 ตารางเมตรดักจับความชื้นส่วนเกินในอากาศจนได้ น้ำปริมาณมากกว่า 1 ลิตร หรือจนสังเกตเห็นว่าปริมาณน้ำเต็มแท็งค์ด้านล่าง

SEKO CLEAN AIR - Large

     ขนาดใหญ่ สำหรับห้องขนาด 30ตารางเมตรดักจับความชื้นส่วนเกินในอากาศจนได้น้ำปริมาณมากกว่า 2 ลิตร หรือสังเกตเห็นว่ปริมาณน้ำเต็มแท็งค์ด่านล่าง

การนำไปใช้งาน


Refill

    ใช้บรรจุใน SEKO CLEAN AIR – Small and Large

ขั้้นตอนการใช้งาน


หมายเหตุ:
1. ผลิตภัณฑ์ SEKO CLEAN AIR จะดูดความชื้นจากอากาศให้รวมตัวเป็นหยดน้ำ ตกลงในกล่องด้านล่าง โดยก้อนผลิตภัณฑ์จะละลายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงแรก เปลี่ยนก้อนใหม่เมื่อสังเกตุเห็นว่าระดับน้ำในกล่องสูงจนเกือบเต็ม

2. ระยะเวลาใช้งาน 4-6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นภายในห้องมีมากน้อยเพียงใด
 
3. สีของก้อน SEKO CLEAN AIR จะไม่ขาวสนิท เนื่องจากผลิตจากสารประกอบธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี