77/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 095-6905665


ที่ตั้งสำนักงานสาขา
เลขที่ 18/1 หมู่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร.+66 (53) 441622, +66 (5) 441462
แฟกซ์ 053-441622


E-mail: pooh@sodepacthai.com
Website: www.sodepacthai.com