ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม

SekoDry Desiccant Ultra เซโกะดราย เดสิคแคนท์ อัลตร้า

ใช้กับสินค้าที่มีความไวต่อความชื้น เหมาะกับการกำจัดความชื้นในระดับต่ำ และใช้ในกรณีต้องการกำจัดไม่ให้ มีความชื้นเหลืออยู่ ภาชนะบรรจุสินค้าจะเป็นลักษณะปิดสนิทเพื่อรักษาคุณภาพ สินค้าและป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากความชื้น เช่น รักษาคุณภาพของยา และคงความสดกรอบของอาหาร

ผลิตจากสารประกอบธรรมชาติ 100% สามารถดูดความชื้นได้มากกว่า 60% ของน้ำหนักตัว

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า ปริมาณไอน้ำที่ดูดได้
ชิ้น / กรัม
จำนวนชิ้น
(กล่อง)
SDU-02-CP ความสามารถในการดูดซับ 60% บรรจุ 2 กรัม 1.2 กรัม 3,000
SDU-05-CP ความสามารถในการดูดซับ 60% บรรจุ 5 กรัม 3 กรัม 1,500
SDU-20-NW ความสามารถในการดูดซับ 60% บรรจุ 20 กรัม 12 กรัม 500
SDU-100-NW ความสามารถในการดูดซับ 60% บรรจุ 100 กรัม 60 กรัม 120
***หมายเหตุ สามารถสั่งผลิตขนาดบรรจุอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้


SekoDry Absorber Ultra เซโกะดราย แอบซอบเบอร์ อัลตร้า
    ใช้สำหรับตู้ขนส่งสินค้าทางเรือ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า และป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความชื้นสูง ในระหว่างการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง ผลิตภัณฑ์จะควบคุมความชื้นให้อยู่ประมาณ 40% RH ซึ่งเป็นระดับความชื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า เมื่อความชื้นภายในตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในระดับสูง ผลิตภัณฑ์จะดูดซับความชื้นเข้ามากักเก็บไว้ในถุง และเปลี่ยนสภาพจากเดิมที่มีลักษณะเป็นผงแป้งให้กลายเป็นเจล เป็นการป้องกันการไหลหรือรั่วซึมย้อนกลับออกมา ถุงบรรจุผลิตจาก Non Woven คุณภาพสูง และผ่านการปิดผนึกจากเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ฉีกขาด สร้างความเสียหายต่อตัวสินค้า

ผลิตจากสารประกอบธรรมชาติ 100% สามารถดูดความชื้นได้ 200% 300% และ 400% ของน้ำหนักตัว


รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า ปริมาณไอน้ำที่ดูดได้
ชิ้น / กรัม
จำนวนชิ้น
(กล่อง)
SAU-200-50-NW ความสามารถในการดูดซับ 200% บรรจุ 50 กรัม 100 กรัม 320
SAU-300-300-NW ความสามารถในการดูดซับ 300% บรรจุ300 กรัมไม่มีตะขอ 900 กรัม 60
SAU-300-300-NW-H ความสามารถในการดูดซับ 300% บรรจุ 300 กรัม มีตะขอ 900 กรัม 60
SAU-400-300-NW ความสามารถในการดูดซับ 400% บรรจุ 300 กรัม ไม่มีตะขอ 1200 กรัม 60
SAU-400-300-NW-H ความสามารถในการดูดซับ 400% บรรจุ 300 กรัม มีตะขอ 1200 กรัม 60