ผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านและที่อยู่อาศัย
      Industrial Quality for Home Usage
      
สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมภายในบ้านมีผลต่อสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะอากาศที่มีความชื้นสูง จะพบเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ แบคทีเรียจำนวนมาก
-ในแต่ละวันเวลาที่เราอาศัยในอาคารนั้นมากถึง 90 %
-อากาศภายในอาคารมีโอกาสเป็นมลภาวะมากกว่าอากาศในที่โล่งถึง 2-5 เท่า
แม้ว่าบางครั้งเราจะไม่เห็นความเสียหายที่เกิดจากความชื้นสูงหรือสภาพชื้นแฉะได้ชัดเจนในระยะแรก แต่มันสามารถสะสมเรื่อยๆจนชัดเจน
ความร้อนที่เกิดจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไอน้ำจากการปรุงอาหาร
ไอน้ำและการรั่วไหลของไอน้ำจากการชำระล้าง
น้ำรั่วซึมบริเวณขอบวงกบ
หลังคารั่ว
วอลล์เปเปอร์ พรม ผ้าม่าน ผ้าหุ้มเบาะ โซฟา เก้าอี้ เตียงนอน ล้วนเป็นแหล่งสะสมความชื้น
ความชื้นฝังตัวตามผนังอาคาร
น้ำขัง
ไอน้ำร้อนจากการอาบน้ำ การรั่วไหลของน้ำจากการอาบน้ำและการซักล้าง
การตากผ้าภายในบ้าน อาคาร
การสะสมความชื้นเนื่องจากไม่มีการระบายอากาศที่ดี
ความชื้นบริเวณใต้ถุนหรือห้องใต้ดิน การรั่วซึมของน้ำจากชั้นบน
-การย้อนกลับของน้ำตามท่อระบายน้ำ
-ท่อน้ำรั่ว
เปลี่ยนรูป