ประวัติความเป็นมา :


ชื่อบริษัท บริษัทโซเดแพค (ไทยแลนด์) จำกัด
  SODEPAC (Thailand) Co., Ltd.
ทะเบียนการค้า   0105549121271
วันที่เปิดดำเนินการ  10 ตุลาคม 2549
ที่ตั้งสำนักงาน  77/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน
  แขวง สามเสนใน
  เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์  +66(0) 956 905 665
   
ที่ตั้งสำนักงานสาขา เลขที่ 18/1 หมู่ 11 ตำบลหนองควาย
  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ +66 (53) 441622, +66 (53) 441462
แฟกซ์ 053-441622
Website  http://www.sodepacthai.com
E-mail Address    pooh@sodepacthai.com
ผู้ก่อตั้ง   เป็นบริษัทร่วมทุนกับ SODEPAC INTERNATIONAL SA (SDI)
  จากประเทศ ฝรั่งเศส

SODEPAC INTERTIONAL SA (SDI) ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมความชื้น ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ "SEKO" ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่นิยมในฝรั่งเศสและประเทศในทวีปยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี