ผลิตภัณฑ์สําหรับอุตสาหกรรม
Solutions for Sea Container and Packaging

     โซเดแพค ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ควบคุมความชื้นส่วนเกินในอากาศ Seko Absorber Ultra ใช้สำหรับตู้ขนส่งสินค้าทางเรือ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า และป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความชื้นสูง ในระหว่างการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง

      ผลิตภัณฑ์จะควบคุมความชื้นให้อยู่ประมาณ 40% RH ซึ่งเป็นระดับความชื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า
เมื่อความชื้นภายในตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในระดับสูง ผลิตภัณฑ์จะดูดซับความชื้นเข้ามากักเก็บไว้ในถุง และเปลี่ยนสภาพ
จากเดิมที่มีลักษณะเป็นผงแป้งให้กลายเป็นเจล เป็นการป้องกันการไหลหรือรั่วซึมย้อนกลับออกมา นอกจากนี้ถุงบรรจุผลิตจาก
Non Woven คุณภาพสูง และผ่านการปิดผนึกจากเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ฉีกขาด สร้างความเสียหายต่อตัว
สินค้า


     สำหรับผลิตภัณฑ์กำจัดความชื้นในอากาศ Seko Desiccant Ultra เหมาะกับการใช้งานในสินค้าที่มีความไวต่อความ
เสียหายจากความชื้น เช่น ยา วิตามิน อาหารเสริม ขนมอบกรอบ ควรเก็บในบรรจุภัณฑ์แบบปิดสนิท และใส่ผลิตภัณฑ์
กำจัดความชื้น เพื่อดูดความชื้นภายในบรรจุภัณฑ์ให้หมดไป เป็นการรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงเดิม


     Seko Absorber Ultra และ Seko Desiccant Ultra ผลิตจากสารประกอบธรรมชาติ 100% เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

Before

After