เซโกะ ขอแนะนำ

 

เซโกะขอแนะนำวิธีการง่ายๆในการรักษาคุณภาพอากาศภายในบ้าน เพื่อสุขภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัว

 1.เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศอย่างน้อยวันละ 5-10 นาที

2.เช็คระดับความชื้นภายในบ้านด้วยไฮโกรมิเตอร์ (ระดับความชื้นภายในบ้านควรอยู่ระหว่าง 40-60% RH)
3.ทำการตรวจเช็คการทำงานของระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ
4.เมื่อทำอาหารภายในบ้าน ควรเปิดเครื่องดูดอากาศเพื่อดูดและระบายความร้อนที่เกิดจากการหุงต้ม
5.หมั่นระบายอากาศบริเวณห้องครัว ห้องน้ำ เนื่องจากมีการสะสมความร้อนจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำกับข้าว การอาบน้ำอุ่น
6.ไม่ควรตากผ้าภายในห้องที่อับอากาศ
7.ควรวางผลิตภัณฑ์ดูดซับความชื้น “เซโกะ” ในบริเวณที่เป็นจุดอับชื้น การระบายอากาศไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสะสมความชื้น ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมของการเจริญเติบโตของเชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ และเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ