กล้องถ่ายรูปกับความชื้น

การเก็บรักษากล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ เลนส์ ให้สามารถคงอยู่กับเราไปได้นานๆ เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย หากเราคำนึงถึงเรื่องของความชื้น เนื่องจากความชื้นนั้นเป็นสาเหตุหลักๆ เลยค่ะที่ทำให้ราเกิดขึ้นที่เลนส์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการถ่ายภาพ อีกทั้งเลนส์แต่ละตัวนั้นราคาก็ไม่ใช่ถูกๆ เลย หากเกิดความชื้นขึ้นแล้ว “ฝ้า” หรือ “รา” จะเข้ามาทำลายเลนส์ของเราได้ ดังนั้นเราควรที่จะเก็บรักษาให้พ้นจากความชื้นที่สูงจัด โดยปกติแล้วควรเก็บในความชื้นที่ไม่เกิน 50%RH และไม่ควรต่ำกว่า 40%RH เพราะหากต่ำกว่านี้ก็จะทำให้ยางอะไหล่ต่างๆ แห้งกรอบ หมดอายุเร็วขึ้นได้นะคะ

 

ที่มา www.pantip.com