แอร์มีกลิ่นอับ

 สาเหตุหลักเกิดมาจากความชื้นที่ค้างในระบบแอร์ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการใช้งานปกติภายในห้องโดยสารอาจจะได้

มีกลิ่นจางๆ เช่น เบาะนั่ง กระดาษ เสื้อผ้า กลิ่นตัว นอกจากนี้ยังกลิ่นของเชื้อราที่มีการย่อยสลายเป็นต้น ดังนั้นเมื่อเปิดแอร์
ให้ทำงาน อากาศภายในห้องโดยสาร ซึ่งประกอบไปด้วย อากาศร้อน ฝุ่นละออง ความชื้น เชื้อรา รวมถึงกลิ่นที่ลอยในอากาศ
จะมีการหมุนเวียนผ่านชุดทำงานความเย็นที่ประกอบอยู่ในตู้แอร์ อากาศร้อนจะถูกแลกเปลี่ยนน้ำยาทำความเย็น และได้อากาศ
เย็นออกมา (ระบบทำความเย็น) ฝุ่นละออง เชื้อรา ที่มาพร้อมกับอากาศถูกจับด้วย ฟิลเตอร์ หรือแผ่นกรองอากาศ (มีเฉพาะรถ
บางรุ่นเท่านั้น) ส่วนความชื้นมีการเปลี่ยนสถานะภาพเป็นของเหลวคือน้ำ ถูกระบายออกสู่ภายนอก ผ่านทางท่อน้ำทิ้ง
เนื่องจากอากาศหมุนเวียนเข้าและออกอยู่ตลอดเวลา กลิ่นที่ลอยในอากาศจะค่อยๆ จับตัวผสมกับน้ำ (จากความชื้นในอากาศ)
ที่อีวาโปเรเตอร์ หรือรังผึ้งคอยล์เย็น บางส่วนไหลออกไปกับน้ำสู่ภายนอกทางท่อน้ำทิ้ง ในขณะที่ปิดแอร์ไม่มีการหมุนวน
ของอากาศ ฝุ่นละอองและเชื้อราที่รวมอยู่ในน้ำที่เกาะอยู่ที่ อีวาโปเรเตอร์ หรือรังผึ้งคอยล์เย็น จะระเหยตัวผลที่ได้คือจะเกิด
กลิ่นที่มีความรุนแรงมากขึ้นติดค้างในตู้แอร์ หากเปิดแอร์ใหม่อีกครั้ง กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้จะเกิดขึ้นได้หลังจากการใช้แอร์
ไปแล้วระยะหนึ่ง

ที่มา http://www.nissanchiangmai.com/faq.php